YAZSYS.COM, Pos, Pop, Point Of Sale إعلان لاصحاب المتاجر ... تحميل افضل واسرع واسهل نظام مبيعات ونقاط البيع انقر هنا
مشاريع برمجة متنوعة مفتوحة المصدر | مواضيع ودروس تعليمية
 
Search in Google
كود عرض البيانات من الجدول في ادوات النص TextBox
  Dim ConStr As String = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=|DataDirectory|\DB.mdb"
        Dim Conn As New OleDbConnection(ConStr)
 
        Dim DataSetTable As New DataSet
        Dim SQLTable As String = "Select * from Table"
        DataSetTable.Clear()
 
 
        Conn.Open()
        Dim DataAdapterStudants As New OleDbDataAdapter(SQLTable, Conn)
        DataAdapterStudants.Fill(DataSetTable, "Table")
        Conn.Close()
 
 
        TextBox1.DataBindings.Clear()
        TextBox2.DataBindings.Clear()
 
 
        TextBox1.DataBindings.Add("Text", DataSetTable, "Table.Filed1")
        TextBox2.DataBindings.Add("Text", DataSetTable, "Table.Filed2")
       
 
 

 
 
 
برنامج مبيعات ونقاط البيع وجرد المستودعات ومحاسبة خارطة الموقع