YAZSYS.COM, Pos, Pop, Point Of Sale إعلان لاصحاب المتاجر ... تحميل افضل واسرع واسهل نظام مبيعات ونقاط البيع انقر هنا
مشاريع برمجة متنوعة مفتوحة المصدر | مواضيع ودروس تعليمية
 
Search in Google
كود عرض الفيديو في الصفحة
    Protected Sub Page_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Me.Load
        Context.Response.Buffer = False
        Context.Response.ContentType = "video/mp4"
 
        Dim path As String = Context.Server.MapPath("x.mp4")
        Dim fileinfo As FileInfo = New FileInfo(path)
        fileinfo.Refresh()
        If fileinfo.Exists Then
            Dim len As Integer = fileinfo.Length
            Dim bytes As Integer
            Context.Response.AppendHeader("content-length", len.ToString())
            Dim buffer(1024) As Byte
            Dim outstream As System.IO.Stream = Context.Response.OutputStream
            Using stream As System.IO.Stream = File.OpenRead(path)
                bytes = stream.Read(buffer, 0, buffer.Length)
                While len > 0 And bytes > 0
                    outstream.Write(buffer, 0, bytes)
                    bytes = stream.Read(buffer, 0, buffer.Length)
                    len -= bytes
 
 
                End While
                'context.Response.Write(bytes)
            End Using
 
        Else
            Context.Response.Write("404: file not found")
        End If
 
        Context.Response.Flush()
        Context.Response.Close()
        Context.Response.End()
    End Sub
 
 

 
 
 
برنامج مبيعات ونقاط البيع وجرد المستودعات ومحاسبة خارطة الموقع