YAZSYS.COM, Pos, Pop, Point Of Sale إعلان لاصحاب المتاجر ... تحميل افضل واسرع واسهل نظام مبيعات ونقاط البيع انقر هنا
مشاريع برمجة متنوعة مفتوحة المصدر | مواضيع ودروس تعليمية
 
Search in Google
ربط صندوق النص TextBox مع اداة DataGridView1
    DataSet1.Clear()
        Conn.Open()
        Dim DataAdapters As New OleDbDataAdapter(SQLstr, Conn)
        DataAdapters.Fill(DataSet1, "Table1")
        Conn.Close()
 
        Textbox1.DataBindings.Clear()
 
        Textbox1.DataBindings.Add("Text", DataSet1, "Table1.Field1")
 
        DataGridView1.DataSource = DataSet1
        DataGridView1.DataMember = "Table1"
        DataGridView1.Refresh()
 
        DataGridView1.Columns(0).HeaderText = "Field1"
       
 
 

 
 
 
برنامج مبيعات ونقاط البيع وجرد المستودعات ومحاسبة خارطة الموقع